Riiklikest katuserahadest

Esileht

Kommenteeri
Teatavaks on saanud järgmise aasta riigieelarvest tehtavad eraldised kohalikeks investeeringuteks ehk katuserahadeks. Keila sotsiaaldemokraadid suunavad toetussumma Keila kiriku katuse remondiks.
Katuserahade üle on palju diskuteeritud, et kas ja kui õiglane on riigikogu liikmete võimalus vahetult otsustada teatud summade üle, mida jagatakse eelkõige oma  kodukoha vabaühendustele või asutustele. 

Olen isegi seda meelt, et avaliku raha jagamine peaks toimuma läbi konkursside ja taotlusvoorude. Teisalt on palju toetust väärivaid külaseltse ja õhinapõhiseid algatusi,  kus ei ole kas piisavalt teadmisi, oskusi või aega oma ideede projekti kujule vormimiseks ja taotlusvoorudes osalemiseks ning hilisemaks aruandluseks. Mõni selline saab ehk osa katuserahast, kuid enamik jääb ilma. On see õiglane? Kindlasti mitte. Kas on õiglane, et toetust saab kaks kuud varem asutatud poliitilise taustaga ühendus? Minu meelest mitte. 

Nimi "katuserahad" tuli kuuldavasti käibesse maapiirkondade katkiste katustega rahvamajade tõttu. Probleemi leevendamiseks tekitati riigikogus eelarverida, mida erakondade liikmed saavad jagada laiali omal äranägemisel ja soovi korral suunata enda koduküla kultuurimaja katuse lekete likvideerimiseks. Kogusumma on üle 6 miljoni euro. Võimuerakonnad jagavad laiali suurema osa ja opositsioon saab otsustada pisku üle. Katkiste katuste asemel toetatakse paraku aina enam enda poliitiliste vaadetega sobivaid ettevõtmisi.   

Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale suunati sel korral jagamiseks 300 000 eurot, sellest 3400 üle anti võimalus otsustada Keila osakonnale. Oleksime ju võinud öelda, et selline raha jagamise protsess ei ole meile sobilik ning meie ei osale. Sellisel juhul oleks summa suunatud teistesse Harjumaa omavalitsustesse. Kas see oleks Keila elanike suhtes õiglane olnud? Minu meelest mitte. Seega, ühte ainuõiget vastust siinkohal ei ole. Küll aga otsustas SDE Keila osakonna juhatus suunata toetus Keila Mihkli kiriku katuse remondiks.*

2002. aasta juunis räsis Keila Mihkli kirikut ja kirikaeda torm, milles sai korralikult kannatada kiriku kiltkivikatus. Toonase koguduse juhatusega mõistsime, et katuse remont käib kogudusele kaugelt üle jõu. Augud katuses sai sulgetud ning hakkasime otsima erinevaid võimalusi katuse parandamiseks. Vahepeal on vahetunud nii koguduse juhatus kui õpetaja ning hiljuti jõutud kiriku katuse etapiviisilise parandamiseni. Tegemist on väga suure ja kalli ettevõtmisega ning SDE Keila osakonnas ei suutnud me leida õigemat kohta katuseraha suunamiseks, kui Keila kiriku katkisesse katusesse. Vajadus on oluliselt suurem, seega kutsun katuseremonti panustama ka kohalikke elanikke ja ettevõtjaid. 

* Selgitan segadust tekitada võivaid nimetusi
Juriidiliselt on koguduse nimi EELK Keila Miikaeli kogudus. 
Kogudusele kuuluv katuseremonti vajav kirikuhoone on Keila Mihkli kirik. 

Lisa kommentaar

Email again: