Miks ma kandideerin Riigikokku 

Esileht

Kommenteeri

5. märtsil valitakse Riigikogu 15. koosseisu. Olen otsustanud kandideerida, et aidata ellu viia sotsiaaldemokraatide programmi, mis seab esikohale inimeste toimetuleku kõikjal Eestis ja kogu elukaare jooksul.

Sotsiaaldemokraatidel on mitmeid ettepanekuid, millega soovime parandada meie inimeste elujärge. Ei hakka siinkohal ümber kirjutama kogu meie valimisprogrammi, kuid toon välja minu jaoks kõige olulisemad teemad. 

Tugev Eesti on see, kus inimesed tulevad toime rahaliselt, omavad tugevat tervist ja mõistavad ning mõtestavad enda ümber toimuvat ehk on kasutanud võimalust omandada haridus.

Rahalise toimetuleku tagab töö eest makstav väärikas palk. Miinimumpalk peaks sotsiaaldemokraatide arvates järgmise kolme aasta jooksul tõusma 1200 euroni. Peretoetused peavad väärtustama iga last võrdselt olenemata sellest, mitmendana ta perre sünnib. Sotsiaaldemokraadid tahavad tõsta lapsetoetuse igale lapsele 150 euroni ja indekseerida selle. Keskmine vanaduspension peaks tõusma 50%ni keskmisest palgast.

Tervise hoimiseks tuleb tagada igaühele õigus arstiabile universaalse ravikindlustuse kaudu. Haiguste ravi kõrval tuleb pöörata suurt tähelepanu haiguste ennetamisele ja tervislikele eluviisidele. Samuti tuleb muuta vaimse tervise abi kättesaadavaks kõigile abivajajaile ja erilist rõhku tuleb pöörata laste ja noorte vaimsele tervisele. Vaimse tervise probleeme on erinevaid, kuid ainuüksi depressioon on töövõime kaotuse osas nii Eestis kui maailmas teisel kohal, prognooside kohaselt mõne aasta pärast esikohal. Ennetus ja õigeaegne ravi on äärmiselt vajalikud.

Eestis pakutakse maailmatasemel haridust ja nii peab see ka jätkuma. Kõigi lastega tegelevate õpetajate ja spetsialistide palgad peavad olema konkurentsivõimelised. Õpetajate tööd tuleb väärtustada läbi palgakasvu, mis on 130% eelneva aasta keskmisest palgast, aga ka läbi muude meetmete, näiteks töökoormuse vähendamise. Väärikat palka peavad saama ka lasteaedade ja koolide tugispetsialistid, et iga abi vajav laps saaks vajalikku tuge vanema rahakotist sõltumata. Samuti peab säilima võimalus omandada tasuta kõrgharidus.

Riigi võimekus tagada oma inimeste heaolu sõltub riigi sissetulekutest. Maksude tõstmine on väga ebapopulaarne, kuid ka sellest peame rääkima. Sotsiaaldemokraadid soovivad läbi viia maksureformi, mis kaotaks praegused maksuastmed, kuid maksustaks sissetulekuid alates 3000 eurost veidi kõrgema maksumääraga. Nii on kõrgepalgalistel võimalus panustada riigi toimimisse ja võimekusse tagada väärikas elu kõikidele.

Üsna kindel on see, et peale valimisi ei õnnestu ühelgi erakonnal meie riiki üksinda juhtida. Valitsuse moodustavad parteid peavad tegema kompromisse riigi juhtimiseks. Et võim ei koonduks tasapisi ühe suure erakonna kätte, mis võib muutuda ohuks meie demokraatiale*, kutsun üles andma oma häält kahe suure kõrval mõnele väiksemale erakonnale. Eriti soovitaks muidugi hääletada minu või mõne teise sotsiaaldemokraadi poolt, sest meie nimekirjas kandideerib väärikaid kandidaate igas valimisringkonnas

* Soovitan lugeda politoloogide Tõnis Saartsi ja Peet Kase arvamust: “Kuidas kaitseb end liberaalne demokraatia?

Lisa kommentaar

Email again: