Milleks veel üks blogi?

Esileht

Kommenteeri
Tundub asjakohane küsida, et milleks meile veel üks veebipäevik ning miks peaks keegi tahtma just minu ajaveebi lugeda. Olles alates 2017.aasta kohalike omavalitsuse volikogude valimistest kohaliku tasandi poliitikas kaasa rääkinud Keila Linnavalitsuse (2017-2020) ja Keila Linnavolikogu liikmena (alates 2020), on minu arvates asjakohane luua veebiruum, kus saan oma ideid ja mõtteid väljendada. Tundub vajalik ja aus oma seniste ja tulevaste valijate suhtes jagada neid väärtusi, mille eest seisan. No ja sellepärast ongi see blogi alguse saanud. Tegelikult meeldib mulle muidugi märksa rohkem vahetu suhtlus.


Kõigepealt tahan meelde tuletada ununema kippuva tõsiasja, et Eesti Vabariigi alusdokumendi ehk põhiseaduse § 1 kohaselt on Eestis kõrgema riigivõimu kandja rahvas. Igaüks meist, iga Eesti Vabariigi kodanik kannab siin riigis kõrgemat võimu. Rahvaesindajaiks valitud kohalike omavalitsuste volikogude ja linnade ning valdade juhid, samuti Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse liikmed on valitud meid esindama. Nad ei valitse meie üle, nad valitsevad ja juhivad seda riiki meie heaks, rahva huve silmas pidades. Soovitan kindlasti lugeda Külli Taro sellekohast arvamuslugu: “Kodanik on riigi omanik, mitte klient”

Tihti kuulen süüdistusi teemal, et “linn ei ole teinud nii” või “riik on teinud naa”. Sellisel juhul võiks mõelda, et kas mina selle riigi kodaniku ja kõrgema võimu kandjana olen teinud kõik, et mind esindama valitud inimesed oleks teadlikud kõnealusest probleemist. Linnapea ei pruugi olla teadlik, et kuskil on tänavavalgustus läbi põlenud või peaminister, et minu vallas toimuvad riigimetsa raied vastuolus üldplaneeringuga. Poliitikutele kiputakse vastanduma väga kergekäeliselt. Samal ajal ei ole ma ehk ise kodanikuna antud piisavalt selgesõnaliselt või selgeid kanaleid kasutades märku, et midagi vajaks parendamist või ülevaatamist. Kui tänavavalgustus ei põle, siis saada palun sellekohane kiri omavalitsuse üldaadressile või vastavale ametnikule (mitte ära kurjusta sotsiaalmeedias). Kui toimub midagi, mis ei ole Sulle vastuvõetav, siis tutvu dokumentidega, koonda mõttekaaslasi ja anna aktiivse kodanikuna oma panus endale oluliste teemade eest seistes. Alati on võimalik leida viis asjade paremaks muutmiseks või kellegi raske olukorra leevendamiseks. Mulle väga meeldib Theodore Rooseveltile omistatav ütlus “Do what you can, with what you have, where you are”, mis võtab hästi kokku muutuste tegemise võimalikkuse.  

Olen ise aktiivne mitmetes vabaühendustes. Keilas tuntakse mind tõenäoliselt kõige enam Hiirekese Perekeskuse juhina. 14 aastat panustamist läbi peredele on muutnud Keila paremaks paigaks lastega perede jaoks ning see minu panus kodanikuna meie kogukonda. Igaühel meist on võimalik enda riiki ja kodulinna või -valda paremaks, ilusamaks, puhtamaks, kogukondlikumaks muuta.

Kui Sul on mõtteid, mida soovid minuga jagada ja ideid, kuidas võiksime elu Keilas veelgi mõnusamaks teha, siis võta palun ühendust minu kontaktidel. Samuti olen tänulik, kui usaldad mind sedavõrd, et liitud listiga, kuhu aeg-ajalt oma mõtteid saadan.

Lisa kommentaar

Email again: