Sõda meie ukse all

Esileht

Kommenteeri

Kolm nädalat tagasi algas sõda Ukrainas. See on toonud kaasa kannatusi ja surma, inimohvreid ja põgenikke. Maailm on śokeeritud, sest sellist sõda ei osatud 21. sajandil oodata. Poliitilisel tasandil püütakse maailma liidrite poolt vältida sõja eskaleerumist, isiklikul tasandil tunneme kaasa ja panustame Ukraina ja ukrainlaste aitamisse nagu suudame. 

Aitamise viise on erinevaid. Mõistlik on läbi mõelda, kas meie abi ja panus jõuab tõesti sinna kuhu vaja ning ehk on teisi mõjusamaid viise abistamiseks. Rohkem on kasu konkreetsetest rahalistest annetustest kui tänaseks Ukraina piirile kuhjunud riietest. Annetusi võtavad vastu erinevad Ukraina heaks tegutsevad vabaühendused ja ka näiteks Ukraina relvajõud. Eestlased on oma toetustes olnud helded ja see teeb headmeelt.

Kindlasti valdavad meid erineva emotsioonid: hirm, viha, jõuetus. Mõni meist väldib sõjauudiste vaatamist, teine ahmib iga uut infokildu Ukrainas toimuva kohta. Mõistlik oleks leida kesktee ja tasakaal. Jälgida uudiseid nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Tasub vaadata, kas omavalitsus või riik vajab Sinu vabatahtlikku abi. Pigem tundub hetkel, et abi pakkujaid (vabatahtliku töö, esmaabitarvete ja majutuskohtade osas) on rohkem kui seda suudetakse vastu võtta ja abivajajateni suunata.

Minu soovitus siinkohal on liituda mõne organisatsiooniga, kus kriisisituatsioonis käitumine ja abi andmine on korraldatud organiseeritult. Minu valik on Naiskodukaitse, millega hiljuti liitusin ja kus ootab mind lähipäevil ees esimene baasväljaõpe sõdurioskuste teemal. Praktilisele koolitusele eelnes iseseisvalt läbitud veebiõpe ja test, mille sooritanud pääsevad praktilisele väljaõppele.

Minult on küsitud, et “kas ma tõesti olen valmis relva kätte võtma”. Viimased kolm nädalat on kinnistanud teadmist, et vajadusel olen. Olen valmis kaitsma oma riiki, oma peret ja oma rahvast. Kui vaja siis relvaga, aga pigem usun ma heidutusse ja loodan, et sõda ei levi Ukraina piiridest kaugemale. Oskus relva käes hoida ja kasutada ei tähenda kohustust seda teha. Naiskodukaitse tegutseb kriisisituatsioonides erineval viisil. On selleks siis kannatanutega tegelemine, esmaabi andmine või suurte inimhulkade toitlustamine.

Viimasel ajal kuuleme palju laiapindsest riigikaitsest ja tõdetakse, et selles on lünkasid. Laiapindne riigikaitse tähendab, et iga ministeerium tagab riigi turvalisuse ja toimimise oma haldusalas. Siseministeerium vastutab politsei tegevuse ja meie riigipiiride kontrollimise eest, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tagab energiajulgeoleku, et meil oleks tuba soe ja elekter ning sideteenused olemas.  Sotsiaalministeerium seisab hea selle eest, et haiglatel on valmisolek osutada abi igas olukorras. Riik ja kohalikud omavalitsused peavad suutma tagada elutähtsate teenuste osutamise. Laiapindse riigikaitse mõistes peab riik olema teinud oma kriisiplaanid selliselt, et tavapärane toimimine jätkuks ka häda-, eri- ja sõjaolukorras. Kaitsevägi, Kaitseliit ja Naiskodukaitse kaasatakse riigi julgeoleku ja põhiseadusliku korra tagamiseks kui tekib kõrgendatud kaitsevalmidus või on ohus elutähtsate teenuste toimimine.

Seega, minu soovitus on – usalda oma riiki, aga ole ka ise valmis panustama ja vajadusel kaitsma. Teiseks - säilita rahu! Isegi kui paanikaks on põhjust, peame suutma jääda rahulikuks, sest ainult siis saame tegutseda organiseeritult ja läbimõeldult.  

Kaitseliidu kohta leiad infot: www.kaitseliit.ee

Naiskodukaitse kohta leiad infot: www.naiskodukaitse.ee

Laiapindse riigikaitse kohta leiab lühiinfo Kaitseministeeriumi veebilehelt:
https://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/laiapindne-riigikaitse

Pikem laiapindse riigikaitse käsitlus ja analüüs on leitav Kaitseväe Akadeemia lehelt:
https://www.kvak.ee/sojateadlane15/


Lisa kommentaar

Email again: